Đáp ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 - KTT Mình Máu Thánh Chúa năm B

Lên đầu trang