Đáp ca: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 - CN XII TN năm B

Lên đầu trang