Đáp ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 - CN 24 TN năm A

Lên đầu trang