Đáp ca Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh: tv 23, 7. 8. 9. 10

Lên đầu trang