Đáp ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 - Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lên đầu trang