Đáp ca Chúa nhật Chúa Giê-su chịu phép rửa - Thánh Vịnh Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Lên đầu trang