Đấng từ trên cao mà đến - Thứ Năm tuần 2 Phục sinh (Ga 3,31-36)

Lên đầu trang