Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh: Bài Đọc II: Dt 2, 14-18

Lên đầu trang