Con Người Làm Chủ Ngày Sabát - Thứ Ba tuần 2 mùa Thường niên (Mc 2, 23-28)

Lên đầu trang