Con Người Cũng Phải Được Giương Cao - Thứ Ba tuần II Phục sinh (Ga 3, 7b-15)

Lên đầu trang