Có tai thì nghe - Thứ Tư tuần 16 mùa Thường niên (Mt 13, 1-9)

Lên đầu trang