CN Lễ Thánh Gia Thất - năm A - Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21

Lên đầu trang