CN Lễ Thánh Gia Thất - năm A - Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a

Lên đầu trang