CN I Mùa Vọng năm A - Bài Ðọc II: Rm 13, 11-14

Lên đầu trang