CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Đáp ca: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Lên đầu trang