CN Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C - Đáp ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Lên đầu trang