CN Chúa Giêsu chịu phép Rửa - Bài đọc I: Is 42, 1-4. 6-7

Lên đầu trang