CN Chúa Ba Ngôi A - Bài đọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9

Lên đầu trang