CN 5 MC năm C - Đáp ca: Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3)

Lên đầu trang