CN 4 Mùa Chay A - Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a

Lên đầu trang