CN 33 TN năm C - Đáp ca: Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6

Lên đầu trang