CN 33 TN C - Bài giảng: Lc 9, 23-26; Ki-tô hữu làm chứng cho Chúa như thế nào?

Lên đầu trang