CN 3 mùa Vọng năm A - Đáp ca: Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10

Lên đầu trang