CN 3 Mùa Vọng Năm A - Bài Ðọc II Gc 5, 7-10

Lên đầu trang