CN 3 Mùa Vọng Năm A - Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10

Lên đầu trang