CN 3 Mùa Chay A - Bài Ðọc II: Rm 5, 1-2. 5-8

Lên đầu trang