CN 20 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 11, 13-15. 29-32

Lên đầu trang