CN 2 PS năm B - Đáp ca: Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24

Lên đầu trang