CN 2 mùa Vọng năm A - Đáp ca: Tv 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Lên đầu trang