CN 18 Thường niên A - Đáp ca: Tv 144, 8-9. 15-16. 17-18

Lên đầu trang