CN 18 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 8, 35. 37-39

Lên đầu trang