CN 16 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 8, 26-27

Lên đầu trang