CN 14 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 8, 9. 11-13

Lên đầu trang