CN 12 Thường niên A - Đáp ca: Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20

Lên đầu trang