CN 1 mùa Vọng năm B - Bài đọc II: 1 Cr 1, 3-9

Lên đầu trang