Chúc tụng Thiên Chúa - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1, 57-66.80)

Lên đầu trang