Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên năm C - Bài đọc II: 2 Tx 2, 15 - 3, 5 (Hl 2, 16 - 3, 5)

Lên đầu trang