Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên năm C - Bài đọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14

Lên đầu trang