Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên năm C - Bài giảng: Lc 19,1-10; Chỉ một chút tình với Chúa thôi thì sẽ không sợ mất linh hồn

Lên đầu trang