Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên năm C - Bài đọc II: 2 Tm 4, 6-8.16-18

Lên đầu trang