Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên năm C - Bài đọc I: Hc 35, 15b-17.20-22a

Lên đầu trang