Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên năm C - Đáp ca: Tv 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Lên đầu trang