Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên năm C - Bài đọc II: 2 Tm 3, 14 - 4, 2

Lên đầu trang