Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên năm C - Bài đọc I: Xh 17, 8-13

Lên đầu trang