Chúa Nhật tuần 28 Thường Niên năm C - Đáp ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Lên đầu trang