Chúa Nhật tuần 28 Thường Niên năm C - Bài giảng: Lc 17,11-19; Lòng thương xót của Chúa và lời tạ ơn

Lên đầu trang