Chúa Nhật tuần 28 Thường Niên năm C - Bài đọc II: 2 Tm 2, 8-13

Lên đầu trang