Chúa Nhật tuần 28 Thường Niên năm C - Bài đọc I: 2 V 5, 14-17

Lên đầu trang