Chúa Nhật tuần 27 Thường Niên năm C - Bài đọc I: Cv 1,12-14

Lên đầu trang