Chúa Nhật tuần 26 Thường Niên năm C - Bài đọc II: 1 Tm 6, 11-16

Lên đầu trang